Monday, August 7, 2017

Bapak

Rambut wis ra ireng
Wis malih rupane
Ireng dadi putih saikine


Dina tambah dina
Umur tambah tua
Nanging.. kaya kaya ora di rasa


Ngadheg dadi cagak, nyangga piringe anak
Mempeng kerja ora mikir raga
Paribasan umur wis akeh cacahe
Nganthi bingung anggonku ngitunge


Bapak..
Tekadmu kui tak puji
Bapak..
Kowe kaya senopati
Bapak..
Panasmu ngungkuli geni
Bapak..
Kena angin saya ndadi
Senajan uwis tua
Nekat mempeng kerja
Nyambut gawe kanggo nguripi kluargo


Bapak.. senajan umurmu wis tua
Nanging tekadmu bisa kanggo tuladha
Aku anakmu mung bisa memuji
Muga-muga Bapak tansah pinaringan
Bagas waras saking Gusti Ingkang Maha Kuasa
Kula pak anak sampeyan..
Share:

0 comments:

Post a Comment